Turskilt - Brådalsfjellet - turskiltprosjektet
Turskilt - Brådalsfjellet - turskiltprosjektet Foto: Evelina Hoppa

Om oss

Gjerdrum Turlag ble stiftet 24. januar 2017 og er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. Vi har som mål å skape et aktivt turmiljø der barn, ungdom og voksne trives. 

Turlaget ønsker å satse på et stort aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og å være med i folkehelsearbeidet i bygda. I tillegg jobber vi med å utvikle stiene i nærområdet og innover i Gjerdrum-skogene, i stimerkingsprosjektet.

Vi har for tiden tre aktive undergrupper; Barnas TurlagDugnadsgruppa og Turgruppa.

Oversikt over styremedlemmer perioden 2022/2023

Navn Rolle Telefon
Evelina Lind Styreleder 98 06 81 20
Barbro Mangen Kasserer 97 51 28 63
Hans Kristian Barbøl Sekretær 95 96 51 51
Einar Korvald Styremedlem og Ansv. stimerkingsprosjektet 41 22 10 60
Berit Helene Enger Styremedlem 97 08 71 86

Kontaktinformasjon

E-post:
gjerdrumturlag@dntoslo.no

Gjerdrum Turlag på Facebook: 
facebook.com/gjerdrumturlag/

Barnas turlag Gjerdrum på Facebook: 
facebook.com/BarnasTurlagGjerdrum/

Kom deg ut dagen - februar 2020
Kom deg ut dagen - februar 2020 Foto: Evelina Hoppa