Om oss

Gjerdrum Turlag er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. Vi har som mål å skape et aktivt turmiljø der barn, ungdom og voksne trives.

Turlaget ønsker å satse på et stort aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og å være med i folkehelsearbeidet i bygda. I tillegg jobber vi med å utvikle stiene i nærområdet og innover i Gjerdrum-skogene, i stimerkingsprosjektet.

Vi har for tiden tre aktive undergrupper; Barnas TurlagDugnadsgruppa og Turgruppa.

Årsmøte 2020 - tirsdag 19. mai kl. 1930

Foto: Monica Moer

Styret i DNT Gjerdrum Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 19. mai kl. 1930 og dette møtet avholdes digitalt. 

Klikk på følgende lenke for å delta på årsmøtet:

Bli med i Microsoft Teams-møte

Før vi går i gang med det tradisjonelle årsmøtet vil en av våre turledere holde foredrag om langturen, Rondanestien, som hun gjennomførte i 2019. 

Vi er stadig på jakt etter flere dugnadskrefter til turlaget og trenger 1-2 personer som kan bidra inn i styret. Er dette noe du kunne deg? Ta gjerne kontakt med oss for en prat:)

Agenda:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Valg av møteleder, referent og tellekorps
3: Årsmelding
4: Regnskap
5: Eventuelle forslag til endring av vedtektene
6: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
- Status DNT Gjerdrum Turlag og tildelte midler - fremdrift
- Sti-prosjektet - Status og fremdrift
7: Valg av styre og valgkomité

Medlemmer av Gjerdrum Turlag som ønsker saker behandlet på årsmøtet må sende disse til oss innen 12/5 på gjerdrumturlag@dntoslo.no

Sakspapirene til årsmøtet blir lagt ut her på vår hjemmeside - se avsnittet nedenfor. 

Oversikt over styremedlemmer perioden 2019/2020

Navn Rolle Telefon
Camilla Nilsen Styreleder 412 64 014
Kjersti Fløtten Leder Barnas Turlag 924 31 231
Karianne Fagerheim Kasserer 997 09 151
Einar Korvald Ansv. stimerkingsprosjektet 412 21 060
Petter Bråthen Styremedlem xxxxxxx
Roar Bergheim Styremedlem xxxxxxx
Monica H. Moer Ansv. informasjon/markedsføring 924 14 303

Kontaktinformasjon

E-post:
gjerdrumturlag@dntoslo.no

Gjerdrum Turlag på Facebook: 
facebook.com/gjerdrumturlag/

Barnas turlag Gjerdrum på Facebook: 
facebook.com/BarnasTurlagGjerdrum/

Almenninga i Gjerdrum
Almenninga i Gjerdrum Foto: Dag John Kett