Barnas Turlag

Barnas Turlag Gjerdrum er et tilbud for barnefamilier og barn i alderen 0-12 år som bor i Gjerdrum kommune. Vi arrangerer turer og aktiviteter i nærmiljøet. Naturopplevelser, det enkle friluftsliv og spennende aktiviteter er rammen rundt turene. Hensikten med tilbudet er å legge grunnlag for et langt, sunt og godt friluftsliv med basis i gode minner fra barndommen. Barnas Turlag er et familiekonsept og barna må komme sammen med voksne. De fleste turene er gratis. Turene er åpne for alle, men det er hyggelig hvis folk ønsker å melde seg inn i DNT: http://www.dnt.no/medlem.

Barnas Turlag Gjerdrum drives på dugnad av frivillige turledere. Har du lyst til å bidra, så ta kontakt.

Barnas Turlag Gjerdrum ligger under DNT Oslo og Omegn. Dette er DNTs største medlemsforening som dekker både Oslo og Akershus. DNT jobber med å tilrettelegge for friluftsliv for flest mulig. Gjennom turer, aktiviteter, merking av stier, hytter og politisk påvirkningsarbeid jobber vi for at flest mulig skal oppleve den fantastiske naturen i Norge. Mesteparten av dette arbeidet gjøres av frivillige.

Kontakt Barnas turlag Gjerdrum:

E-post: 
gjerdrumturlag@dntoslo.no ​​​​​​​

Facebook:
facebook.com/BarnasTurlagGjerdrum/

Høsttur med turlaget
Høsttur med turlaget Foto: Ivar Minken